Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina 29, Bratislava

Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina 29, Bratislava

Ružová dolina 29
82109 Bratislava
IČO: 30799937

Informácie o inštitúcii Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina 29, Bratislava

O škole

 

Výtvarný ateliér

Zoznámenie sa so všetkými tradičnými technikami ako sú kresba, maľba, grafika i s technikami plastickými a priestorovými. Výber techník a spôsob prevedenia je prispôsobený širokému vekovému spektru – od detí predškolského veku, cez žiakov základných a stredných škôl, vrátane záujemcov starších ako v stredoškolskom veku.

Ponúkame Vašim deťom aj možnosť stráviť päť dni výtvarnou tvorivosťou, tzv. workshop v prírode. Jedná sa o maľbu, kresbu, drevorezbu, tvorbu šperkov a iné aktivity

Počítačová grafika

Na hodinách počítačovej sa žiaci v priebehu školského roka naučia pracovať s profesionálnymi programami na tvorbu počítačovej grafiky a zvládnu základy počítačového dizajnu, čo môžu využiť pri svojich záľubách i pri ďalšom štúdiu. (pozri stránku Výtvarný odbor)

Najlepšie práce sa zúčastnili medzinárodných výtvarných súťaží. (pozri stránku Galéria prác). Ukážky žiackych prác vytvorených pod vedením našich pedegógov nájdete na stránke Galéria prác

--------------------------------------------------

 

LITERÁRNO - DRAMATICKÝ

ODBOR

Výučba je zameraná na rozvoj literárno-dramatických schopností u detí prvého stupňa.Použité budú pokročilé metódy a nové prístupy v práci s deťmi podľa 

známych dramatikov, ktoré sú odskúšané v praxi.

základnej školy.

-----------------------------------------------------

HUDOBODBOR

Ponúkame navštevovanie hodín a absolvovania hry na klavír, bicie, flautu a spev. Spodná veková hranica je päť rokov.

Spev

Výuka je zameraná na rozvoj hlasových schopností žiakov, zvládnutie základnej speváckej techniky, práca s hlasom, intonácia, nácvik domácich a zahraničných piesní...

 Klavír

Pre začiatočníkov je to prvé zoznamovanie sa s nástrojom, s technikou hry, so základmi hudobnej teórie...

Hra na bicie

základné koordinačné cvičenia, aby si ovládal svoje ruky a nohy. Individuálny  prístup podľa toho, aká hudba sa Ti páči...

Flauta

Výuka je pre všetkých, ktorí majú vzťah k hudbe, a chcú hrať na priečnej a zobcovej flaute...

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Michaela Moyzesová
suzus@vnet.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit